Dapat bang Ipagdiwang ang Pasko?

Pasko, Christmas, Surer Word, Church of Christ, 4th Watch, PMCC 4W, Meditation

Ang salitang Pasko o Christmas ay nagmula sa Old English word na Cristes maesse na ang ibig sabihin ay Mass of Christ. Kaya sa salitang ito, kapag sinabing Christmas, hindi ito tumutukoy sa kapanganakan ni Cristo kundi doon sa Mass na ginawa para sa Kanya. Ito ay sinasabing nangyari noong December 25, 354 A.D. At […]

Making the Difference

Making the Difference

“Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting” (Matthew 17:21). These words were an answer to the apostles’ puzzled question on why they could not cast out the demon of lunacy in the boy that was brought to them by a distraught father. Evidently, they could not cast out the demon due […]

The Holy Spirit and Prayer

Holy Spirit and Prayer

In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. ” Romans 8: 26 Prayer that truly “avails much” is praying in the Spirit. This kind of prayer according to James […]

Ano ang Tamang Paraan ng Pagsamba?

Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? […]

If there is God, Why Do a Lot of People Experience Poverty?

If there are several people experiencing poverty, it does not mean that there is no God or He is no longer doing ways to help people. If a person is poor, it is a problem that he himself made. Examples are the several squatters in cities. People from provinces migrate to urban places to find […]

Vox Populi Vox Dei

Effecting God’s will through our vote. Someone has said that “history is His (God’s) story.” This claim has Biblical basis for God actively participates in the affairs of men and nation. In Daniel 2:21, the prophet says that God “…changes times and seasons; he sets up kings and deposes them.” Again in chapter 5, verse […]

The Right Way to Respond Jesus

People have different responses to the birth of our Lord Jesus Christ. How should one respond to this glorious event? What does the Holy Scriptures tell us? “He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but […]

Tunay na Pagsamba sa Panginoon

Ang isang taong naniniwalang may Dios ay nararapat lamang na sumamba sa Kaniya, ang pagsamba sa Dios ang pinakamahalagang kautusan na ibinigay sa tao upang ganapin (Lucas 4:8). Maging si Satanas man ay pinaalalahanan ng ating Panginoong Jesucristo na sumamba sa Dios lamang (Mateo 4:10). Ngunit papaano ang tama o kalugodlugod na pagsamba sa Dios? […]

Ang Diwa ng Pagsamba

Hinahanap ng Dios ang mga tunay na mananamba sa Kaniya, Juan 4:23. “Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya.” Dahil sa katotohanang ito, ano ang uri ng pagsamba na hinahanap […]

Ano ang Patunay na ang Pananampalataya ng Isang Tao ay Tinatanggap ng Dios?

Kung ang pananampalataya ng isang tao ay hindi tinatanggap ng Dios ay mawawalan lamang ng kabuluhan ang kanyang mga pagpapagal. Sa Banal na Kasulatan ay hindi lang tinitiyak ang pananampalataya kundi kung anong pananampalataya ang tinatanggap ng Panginoon. Samakatuwid hindi sapat na magkaroon ng pananampalataya ang isang tao kundi dapat niyang tiyakin na ang kanyang […]