Ang Pagdating ng Masamang Araw

Ano ang ibig sabihin nitong masamang araw sa Ecclesiastes 12:1? Kung ating babasahin ang talatang ito ay ganito ang ipinapahayag, “ Alalahanin mo rin naman ang Maylalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, Wala akong kaluguran sa mga […]

Bagong Taon, Bagong Buhay

By Bishop Resting Zonio Ang pagbabago ng buhay ay hindi sapagkat tayo ay nahaharap o nalalapit na sa bagong taon. Gayundin, kaya lamang magbabago ay sapagkat mayroon tayong mahal sa buhay na nais nating pagbigyan at marami pang ibang kadahilanan. Ang ganitong uri ng pagbabago ay hindi tumatagal at kadalasan ay bumabalik sa dati, at […]

Tunay na Pasko, Tunay na Kapayapaan

“At may mga pastor ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang, na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila: at sila’y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mangatakot; sapagka’t narito, […]