Ang Kahalagahan ng Pagkakatipon

Ang salitang pagkakatipon o fellowship ay hango sa salitang Griego na “koinonia” na ang ibig sabihin ay “sharing in common, o partnership, o communion”. Ang unang Iglesia na pinangungunahan ng mga Apostol ang siyang nagpakita ng napakagandang larawan ng koinonia o ng biblical na pagkakatipon. Sa Gawa 2:42, “At sila’y nagsipanatiling matibay sa turo ng […]