Sino ang Maaaring Magtamo ng Kalayaan?

Ang kalayaan ay napakahalaga sa tao. Katunayan para sa mas nakakaalam ng kahalagahan nito, ang kalayaan ay mas mahalaga kaysa buhay sapagkat kung walang kalayaan, ang buhay ay walang kabuluhan. Kanino ibinibigay ang kalayaan? Ang kalayaan ay ibinibigay sa mga anak ng Dios. Isa rito ang kalayaan sa espiritu. Ayon kay Apostol Pablo sa kaniyang […]