Paano Ang Tao Maliligtas?

Personal Evangelism, Kaligtasan, Salvation, Pentecostal Missionary Church of Christ, PMCC (4th Watch), Apostle Arsenio T. Ferriol

Isinulat ni Bishop Art Ferriol Ang kaligtasan o salvation ayon sa banal na kasulatan ay sa pamamagitan ng biyaya. Ang salitang biyaya o grace ay ang di pinagpagurang kaluguran ng Dios. Anomang katuruan na nagbabalewala sa aspeto ng kaligtasan gaya ng pagsama ng mga gawa, pagibig sa salapi, pagpapahirap sa sarili o pag-anib sa mga […]