Ayuno: Pagtanggi sa Sarili para sa Dios

Nangangahulugan ng pagtanggi sa pagkain, solido man o likido, ang ayuno ay ang paghingi ng kapangyarihan sa Dios. Sa pamamagitan ng pagtanggi ay pipighatiin natin ang ating kaluluwa. Kapalit nito ay ibinababad natin ang ating sarili sa kaisipan ng Panginoon. Bakit kailangang ibabad ang sarili sa kalooban ng Dios? Sapagkat isa sa layon ng ayuno […]